OPŁATA ZA OBIAD PAŹDZIERNIK

OPŁATA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK WYNOSI 66,50

19DNI X 3,50 -66.50 (bez dnia:14,31.10.2022-wolne od zajęć dydaktycznych)

BARDZO PROSZĘ O WPŁACANIE PODAWANYCH KWOT,ORAZ TERMINOWE WPŁATY

PROSZĘ O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA ZAPŁATY NA ADRES STOŁÓWKI

OPŁATA ZA OBIADY DO 27go KAŻDEGO MIESIĄCA

Skip to content