Za nami czwarty Dzień Tygodnia Języka Polskiego, który upłynął pod hasłem WŁĄCZ POEZJĘ!

Poetycka uczta głośnego czytania utworów lirycznych towarzyszyła uczniom już od samego rana. WIERSZE NA ŚNIADANIE zmotywowały naszych wychowanków do poszukiwania środków stylistycznych i zabawy rymami. Dużym wyzwaniem stała się dla nich POEZJA Z ODZYSKU, polegająca na wyłuskaniu ciekawego doboru słów z jednej strony lektury. Uczniowie nadali nowe znaczenia wersom „Pana Tadeusza”, „Szatana z siódmej klasy”, „Tajemniczego ogrodu” czy tez „Ani z Zielonego Wzgórza”, tworząc tym samym utwór liryczny. Tego dnia cała społeczność szkolna mogła także sprawdzić swoje umiejętności recytatorskie. Konkurs został przeprowadzony pod nazwą WYWIEDZIONE ZE SŁOWA, a głównym celem było propagowanie kultury żywego słowa, wyrabianie umiejętności swobodnego, kulturalnego zachowania się, przezwyciężania onieśmielenia i wyrabianie odwagi. W twórczy sposób zakończono zmagania z poezją…

 

 

 

  

  

 

Skip to content