Warsztaty chemiczne

Przed samymi feriami grupa uczniów klas 7 w ramach zajęć dodatkowych, wzięła udział
w Warsztatach Chemicznych organizowanych w Pałacu Młodzieży. Na zajęciach uczniowie mieli okazję poeksperymentować wykonując samodzielnie doświadczenia chemiczne.

Każdy uczeń dostał kartę pracy z instrukcjami doświadczeń, na której zapisywane były obserwacje i wnioski. Uczniowie otrzymali wodór, stworzyli chemiczny ogródek, „ducha z salmiaku” oraz barwne płomieniebrzmi fajnie?, a to tylko przykłady przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia poza aspektem edukacyjnym, dostarczyły wielu pozytywnych emocji związanych
z zaspokojeniem potrzeby eksperymentowania.

Samodzielne wykonywanie doświadczeń było dla wielu całkiem nowym doświadczeniem, podczas którego początkowy lekki stres przerodził się w dreszczyk emocji i fascynację. Wszyscy uczestnicy zajęć byli zadowoleni i bardzo wysoko ocenili ich poziom 🙂

Skip to content