Florek w Małej Strażnicy

6 lutego uczniowie klasy II b  i III b brali udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym „Florek w Małej Strażnicy” przygotowanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Urząd Miasta Katowice. W ramach programu, uczniowie uczestniczyli w zajęciach w nowatorskim Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1  w Katowicach -Szopienicach.

W trakcie zajęć dzieci z zainteresowaniem oglądały wozy strażackie, zapoznały się z ich rodzajami oraz wyposażeniem. Mieli możliwość wejścia do wozu oraz założenia hełmu strażackiego. Zwiedzili „Małą Strażnicę”- salę edukacyjną, w której poznały i przećwiczyły zasady udzielania pierwszej pomocy, a nawet założyły strój strażacki i weszły na strażacką drabinę. Poznały sprzęt jakim posługuje się strażak na co dzień.

W ciekawy sposób, często w formie zabawy zaznajomili się z podstawami ochrony przeciwpożarowej i uczyli się bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Poznały właściwą procedurę zgłaszania pożaru.

 

Skip to content