Zajęcia fizyko-chemiczne

W listopadzie grupa uczniów klas 7, w ramach dodatkowych zajęć fizyko-chemicznych wzięła udział w interaktywnej lekcji fizyki i chemii zorganizowanej przez Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Zajęcia dotyczyły „Właściwości skroplonych gazów i substancji w niskich temperaturach”.

Na zajęciach wszystkie poznane wiadomości na temat stanów skupienia czy własności gazów zostały potwierdzone eksperymentalnie, a większość tych eksperymentów uczniowie mogli wykonać samodzielnie. Największym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia z ciekłym azotem i suchym lodem.

   

  

Skip to content