Zebrania z rodzicami

W środę 21 listopada 2018 r. o godzinie 17.30 odbędą się zebrania rodziców uczniów klas

I – III, a w czwartek 22 listopada 2018 r. o godzinie 17.30 zebrania rodziców

uczniów klas IV – VIII. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami

i pozostałymi nauczycielami.

Skip to content