Projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, który jest  odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Celem wspomnianej inicjatywy jest m.in. poznanie bogatej historii naszego kraju, obyczajów i symboli narodowych, tradycji regionalnych, wzbudzenie dumy z bycia Polakiem, budowania postawy obywatelskiej oraz integracja placówek edukacyjnych
z Polski i Kresów.
Honorowy patronat nad Projektem objęli:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,
Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,
Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,
Wydawnictwo Edukacyjne MAC,
Telewizja Łódzka,
Telewizja Aleksandrowski Kurier,
Zespół ludowy Rokiczanka.

W szkole projekt koordynuje świetlica szkolna

.

Skip to content