Podręczniki elektroniczne

Dla uczniów podręczniki są udostępnione w wersji elektronicznej z większości przedmiotów.  Wydawnictwo Nowa Era przygotowała je w formie flipbooków. W wyszukiwarce  należy wpisać kolejno flipbook, nazwę przedmiotu, klasę. Dostępne są w tej formie podręczniki do muzyki, plastyki (klasy 4,7), historii (klasy, 4,5,7,8), matematyki (klasa 4), informatyki (klasa 4,7,8), techniki (klasa 4), biologii (klasa 5,7,8), geografii (klasa 5,7,8)chemii (klasa7,8), fizyki (klasa7,8), WOS (klasa 8). Podręczniki do matematyki dla  klas 5,6,7,8  wydawnictwa GWO dostępne są z użyciem kodu, podobnie do języka polskiego z wydawnictwa WSIP. Kodami dysponują nauczyciele i od nich można je otrzymać. Z matematyki już zostały rozdane uczniom. Z podręczników do języka niemieckiego można skorzystać na stronie wydawnictwa Klett.  Najpierw wchodzimy na stronę www.klett.pl, a potem kolejno w zakładki oferta, j. niemiecki, szkoły podstawowe.

Pozostałe podręczniki nie są obecnie udostępnione.

Skip to content