„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie, która posiada Krajowy Certyfikat nadany przez MEN. Certyfikat otrzymują  placówki  na okres pięciu lat, które podejmują systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej.

W trosce o zdrowie naszych dzieci  pragniemy w tym roku szkolnym w szczególny sposób   zadbać o ich zdrowie psychiczne.

Zachowania ryzykowne (inaczej problemowe) to różne zachowania podejmowane przez dzieci i młodzież, które zagrażają ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a także są niezgodne z normami społecznymi. Najpopularniejsze zachowania ryzykowne to:

  1. Używanie substancji psychoaktywnych
  2. Przedwczesna aktywność seksualna
  3. Zachowania agresywne, przemoc, cyberprzemoc
  4. Zagrożenia behawioralne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonu, graniem w gry komputerowe i inne, hazardem, internetem i niewłaściwym zachowaniem w sieci
  5. Drobne wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo
  6. Zaniedbywanie obowiązków szkolnych
  7. Wagary
  8. Ucieczki z domu.

Naszym celem głównym w sferze rozwoju umysłowego i społecznego dziecka, jest zapobieganie problemom wychowawczym zanim one wystąpią. Chcemy dać uczniom alternatywę dla komputera, multimediów, telewizora, pokazać ciekawe i aktywne formy spędzania czasu wolnego, pomóc kształtować właściwe relacje z ludźmi, zachęcać do wyrabiania właściwych nawyków żywieniowych. Poprzez sport pragniemy u uczniów kształtować szereg cech charakteru niezbędnych w życiu dorosłego człowieka, takich jak: równowaga emocjonalna, odporność na stres, wytrwałość w pokonywaniu trudności, poczucie odpowiedzialności i  zdyscyplinowania.

 

W związku z tym na terenie szkoły zostaną przeprowadzone działania i akcje mające na celu zabezpieczenie potrzeb ruchowych, żywieniowych, umysłowych dzieci, takie jak:

– „Tydzień życzliwości”

– „Tydzień integracji”

– „Dzień Bezpiecznego Internetu”

– Środowiskowy Program Profilaktyczny ,,Wędruj z nami”

– „Zdrowe śniadania”

– spotkania ze specjalistami

– konkursy tematyczne

–  spotkania z ciekawymi ludźmi

– festyn środowiskowy

– zajęcia terapeutyczne i sportowe

– „Stop narkotykom”

– i wiele innych.

 

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Justyna Kasperska

Skip to content