STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium, do 30 września br. wynosi: 514,00zł. netto na jedną osobę w rodzinie, a od 1 października br.: 528,00zł.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego odbywa się w terminie od 1 do 17 września 2018r.  w pokoju nr 10A.

 

pedagog szkolny

 Marzena Olkowska – Bijok

Skip to content