Kolejny sukces

Jesteśmy bardzo dumni z kolejnego osiągnięcia Tomasza Górnego, ucznia klasy 7c, który został stypendystą Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Gratulujemy.

Skip to content