Księga laureatów

Adam Kaczarczyk – uzdolniony matematycznie