Klasa turystyczna

BĄDŹ TURYSTĄ Z KLASĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z OI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami prowadzenia klas o profilu turystycznym!!!

Współpracujemy z Górnośląskim  Oddziałem PTTK w Katowicach. W szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne nr 12
,,Śląskie Wędrusie”

Gwarantujemy:

  • atrakcyjne zajęcia w terenie wzbogacające formy i metody nauczania,
  • wszechstronny rozwój dziecka w bliskim kontakcie z otaczającym środowiskiem,
  • poznanie regionu: środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków i ciekawych miejsc,
  • zdobycie umiejętności dokumentowania swoich ,,podróży” – prowadzenie dziennika młodego podróżnika,
  • zdobywanie odznak  turystycznych,
  • rozwój sprawności fizycznej, samodzielności, odpowiedzialności i wytrwałości,
  • nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i integrację zespołu klasowego.
  • zajęcia na basenie (w zależności od decyzji rodziców)

Informacji o klasie turystycznej udziela Pani Elżbieta Garbalska tel.501-272-036

Skip to content