Klasa teatralna

TEATR Z KLASĄ!

 „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są”.

Tove Jansson

  • rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem,
  • rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,
  • wspieranie psychologicznych aspektów rozwoju dziecka,
  • przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez umiejętność wchodzenia w rozmaite role,
  • wizyty w teatrach na przedstawieniach (przynajmniej dwa razy w roku)
  • zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalistów (instruktorów teatralnych, aktorów),
  • przygotowywanie spektakli, inscenizacji, a także lalek, kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów,
  • prezentacje dokonań na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego,
  • rozwijanie pozytywnych cech i postaw oraz umiejętności efektywnego współdziałania w zespole,  
  • prezentowanie swojej wiedzy i działań w  „Encyklopedii Wiedzy Teatralnej”.
Skip to content