Klasa sportowa

PŁYWAJ Z KLASĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z OI
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Jesteśmy pierwszą szkołą w której swoją przygodę z pływaniem możesz rozpocząć od 1 klasy!!!

Nauka pływania rozpoczyna się od podstaw – klasa pływacka będzie działać pod patronatem klubu AZS AWF KATOWICE.

Bezpieczne pływanie z WOPR Oddział Katowice

Korzyści wynikające z pływania:

 • wyrabianie u dzieci cech takich jak: wytrwałość , punktualność, siła woli, odpowiedzialność, odporność na stres
 • kształtowanie umiejętności zarządzania swoim czasem
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych
 • kształtowanie zdrowej sylwetki
 • korygowanie wad postawy w wodzie
 • przebywanie z grupą o zbliżonych zainteresowaniach
 • harmonijny rozwój dziecka

Gwarantujemy:

 • wysoki poziom szkolenia sportowego – 10 godzin tygodniowo (4 godziny sala, 6 godzin basen)
 • wysoki poziom dydaktyczny, dodatkowe zajęcia
 • profesjonalną kadrę trenersko-instruktorską
 • wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dziecka
 • udział w zawodach sportowych
 • zimowe i letnie obozy sportowe
 • zajęcia na basenie „Brynów” i sali gimnastycznej wpisane w plan lekcji
 • nieodpłatny przewóz uczniów szkoła-basen-szkoła.

Rekrutacja do klasy sportowej:
29.03 – 09.04.2021 r.

Testy sprawnościowe na lądzie i w wodzie od 29.03.2021 – 16.04.2021 (termin uzależniony jest od sytuacji epidemiologicznej kraju).

Uwaga – do testów sprawnościowych przystępują tylko osoby (dzieci) które posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza pierwszego kontaktu.

Testy sprawności fizycznej:

 • Test w sali gimnastycznej (rzut piłka lekarską 1kg, skok w dal obunóż z miejsca, bieg zwinnościowy 4 x 10 m). Prosimy o zabranie stroju sportowego (buty sportowe, koszulka, spodenki).
 • Test w basenie płytkim od 80-120 cm (wejście do wody, zanurzenie twarzy, zachowanie się dziecka podczas zabaw w wodzie). Prosimy o zabranie stroju kąpielowego, czepek, klapki, ręcznik, żel pod prysznic.

Szczegółowych informacji udziela Łukasz Machaczka tel. 506510859

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Od dnia 29.03.2021 r. rusza rekrutacja do klasy I oddziału sportowego dla wszystkich dzieci, zarówno z obwodu jak i spoza obwodu szkoły.

Nabór do klasy pływackiej nie będzie przeprowadzony elektronicznie.

Kandydatów do oddziału pływackiego prosimy nie rejestrować do klasy ogólnodostępnej w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zamieszczony wniosek należy wypełnić, wydrukować, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz ze stosownymi dokumentami w placówce w terminie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ), które mają jednakową wartość.