Klasa integracyjna

KLASA INTEGRACYJNA

W sposób szczególny w klasie integracyjnej zapewniamy:

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka;
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji;
 • kształcenie pozytywnych cech osobowości;
 • kształcenie samodzielności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie;
 • opieka dwóch pedagogów;
 • bardzo mała liczebność klasy;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami.

W klasach pierwszych gwarantujemy:

 • atrakcyjne zajęcia w terenie wzbogacające formy i metody nauczania,
 • wszechstronny rozwój dziecka w bliskim kontakcie z otaczającym środowiskiem,
 • poznanie regionu: środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków i ciekawych miejsc,
 • zdobycie umiejętności dokumentowania swoich ,,podróży” – prowadzenie dziennika młodego podróżnika,
 • rozwój sprawności fizycznej, samodzielności, odpowiedzialności i wytrwałości,
 • nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i integrację zespołu klasowego.
 • wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez kontakt ze sztuką,
 • rozwijanie emocjonalnego przeżywania wartości estetycznych i rozwój ekspresji twórczej,

 • poznanie różnorodnych technik plastycznych i form wypowiedzi,
 • wyjścia i wycieczki plenerowe,
 • nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i integracja zespołu klasowego,
 • satysfakcję i radość z pracy twórczej.
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem,
 • rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,
 • wspieranie psychologicznych aspektów rozwoju dziecka,
 • przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez umiejętność wchodzenia w rozmaite role,
 • wizyty w teatrach na przedstawieniach

Wszystkie wartości jakie uda nam się wpoić dzieciom w dzieciństwie,  z pewnością zaowocują w przyszłości. Szkoła bowiem powinna stanowić miniaturowy model społeczeństwa, a przecież każdy z nas chciałby żyć wśród ludzi mądrych, wrażliwych i tolerancyjnych.

Skip to content